Nowość Drzwi aluminiowe, Producent drzwi zewnętrznych, okien, stolarki drewnianej

wczytywanie strony

menu mobilne

Nowość Drzwi aluminiowe

realizacja alu 1Innowacja produktowa w niniejszym projekcie, stanowiąca zgłoszenie wzoru użytkowego to drzwi aluminiowe z licowaną wstawka szybową. Innowacja na skalę krajową – nie zidentyfikowano tożsamego rozwiązania występującego w Polsce. Opis nowego produktu wnioskodawcy: Wzór użytkowy obejmuje konstrukcję metalowo szklaną skrzydła drzwiowego drzwi wejściowych i powierzchni zewnętrznej płaskiej w możliwie pełnym zakresie oraz o elastycznie osadzonym w skrzydle pakiecie szybowym, który w przypadku uszkodzenia można łatwo wymienić bez naruszania konstrukcji skrzydła. Opracowane skrzydło drzwiowe składa się z metalowej ramy uformowanej z profili oraz osadzonego w skrzydle przeszklenia w postaci pakietu szybowego złożonego z tafli szklanych oddzielonych elementami dystansowymi, którego jedna z tafli szklanych skrajnych jest większa od pozostałych. Drzwi te charakteryzują się tym, że z oby stron skrzydła pakiety szybowe są przytwierdzone elastycznymi spoinami i metalowymi nakładkami, które zakrywają profile ramy i przesłaniają światło ramy, . Zewnętrzna nakładka ma postać dwóch pasów położonych na przeciwległych pionowych bokach zewnętrznej strony skrzydła z odstępem pomiędzy nimi, zaś wewnątrz nakładka ma postać płyty, rozciągającej się na całej wewnętrznej stronie skrzydła. W przestrzeni między aluminiowymi profilami i nakładkami jest warstwa piankowej izolacji termicznej oraz sprężyste uszczelki. Pakiet szybowy ma zewnętrzną skrajną taflę o krawędziach wystających na całym obwodzie poza krawędzie pozostałych tafli pakietu i zlicowaną u góry i u dołu skrzydła z górnymi i dolnymi krawędziami pasów zewnętrznej nakładki. Tafle pakietu są połączone trzema klejowymi spoinami oraz z izolacją i fragmentami profili ramy. Zewnętrzna skrajna tafla pakietu szybowego może być pokryta warstwa maskującej substancji zasłaniającej obszar, w którym zewnętrzna skrajna tafla szybowa sąsiaduje z izolacją i profilami, co podnosi atrakcyjność użytkowania produktu. Zgłoszenie wzoru użytkowego odnosi się do następujących zastrzeżeń:

 

  1. skrzydło drzwiowe, zwłaszcza drzwi wejściowych, zawierające metalową ramę i umiejscowiony w niej pakiet szybowy
  2. skrzydło drzwiowe, zwłaszcza drzwi wejściowych, zawierające metalową ramę i umiejscowiony w niej pakiet szybowy wraz z substancją maskującą.

 

Szczegółowy opis zastrzeżeń znajduje się w załączniku do wniosku – zgłoszeniu wzoru użytkowego.

 

Skrzydło drzwiowe, zwłaszcza drzwi wejściowych, będące przedmiotem zgłoszenia wzoru użytkowego jest innowacyjne i posiada przewagi wobec konkurencji ze względu na:

- posiadanie przeszklenia w postaci elastycznie osadzonego wymiennego pakietu szybowego

- powierzchnia połączenia szyby z aluminiową ramą jest płaska w możliwie pełnym zakresie

- pokrycie skrajnej tafli pakietu warstwą substancji maskującej, dzięki czemu praktycznie niewidoczne staje się połączenie szyby z ramą i następuje znaczący wzrost atrakcyjności wizualnej drzwi

- niewielką masę skrzydła drzwiowego ze względu na możliwość użycia pakietu szybowego o mniejszej grubości względem rozwiązań konkurencyjnych (70 kg)

- współczynnik ciepła Ud = 0,8 W/(m2K), który spełnia wymagania zawarte w rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926) zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (maks. Wartość Ud wynosi 1,3 od 01.2021).

- przepuszczalność powietrza klasa 2 według normy PN-EN 12207:2001.

- odporność na obciążenie wiatrem klasa C4 według normy PN-EN 12210:2016 - wodoszczelność klasa 6B według normy PN-EN 12208:2001

- właściwości wytrzymałościowych drzwi zewnętrznych, według normy PN-EN 1192:2001, klasa 4. Oznacza to, że testowane drzwi nadają się do użytkowania w warunkach określanych jako bardzo ciężkie tj. wtedy gdy są przedmiotem częstego i gwałtownego użytkowania.

Nowość Drzwi aluminiowe Nowość Drzwi aluminiowe Nowość Drzwi aluminiowe

Katalog produktów

 do_gory
Witaj!
Czy chcesz, żebyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo?

TAK!