Czas na zrównoważone inwestowanie, Drzwi Drewniane Zewnętrzne - Parmax®

wczytywanie strony

menu mobilne

Czas na zrównoważone inwestowanie

shutterstock_382666645-1170x780

Projektowanie zrównoważone to trend, który w coraz większym stopniu możemy obserwować zarówno w zakresie budownictwa biurowego, jak i mieszkaniowego.

To z jednej strony efekt ogólnoświatowego porozumienia w zakresie konieczności wspólnej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako realizowanie obecnych potrzeb ludzi bez ograniczania tej możliwości przyszłym pokoleniom, z drugiej zaś odpowiedź na oczekiwania coraz bardziej świadomych ekologicznie inwestorów oraz mieszkańców.

 

Długoterminowe planowanie przedsięwzięć

 

Dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju konieczna jest spójność trzech kluczowych elementów: wzrostu gospodarczego, włączenia (inkluzji) społeczeństwa i ochrony środowiska. Wszystkie te czynniki są niezbędne dla osiągnięcia dobrobytu poszczególnych osób i całych społeczeństw. Wdrożenie założeń zrównoważonego rozwoju nie byłoby możliwe bez długoterminowego planowania przedsięwzięć w zakresie budownictwa mieszkaniowego i biurowego.

 

Zrównoważone inwestycje przyszłością sektora nieruchomości

 

Co w praktyce oznacza projektowanie zrównoważone? Podejście to, zwane inaczej integralnym, oznacza wzięcie pod uwagę szeregu aspektów o w procesie projektowania i realizacji inwestycji. Idea ta zakłada społeczną odpowiedzialność biznesu który, przyczyniając się do powstania budynku mieszkalnego bądź biurowego, powinien wychodzić poza czysto ekonomiczny aspekt przedsięwzięcia. W takim ujęciu inwestor powinien w planie działania ujmować perspektywę szeroko pojętej grupy interesariuszy projektu, włączając w to nie tylko siebie (i swój potencjalny zysk) oraz przyszłych użytkowników nieruchomości, ale także zamieszkującą okolicę społeczność lokalną i środowisko naturalne. Jedynie całościowe podejście do inwestycji, sytuujące ją w szerszej perspektywie i ujmujące punkt widzenia przyszłych pokoleń, gwarantuje zrównoważony rozwój miast, krajów, a w końcu także całego świata. Aby budynek powstał w sposób zrównoważony, niezbędne jest włączenie w skład zespołu projektowego specjalistów wielu dziedzin, tak, aby w procesie tym uwzględnione były nie tylko aspekty finansowe, ale także ekologiczne (w tym przede wszystkim eliminacja negatywnego wpływu na środowisko naturalne), jak i rozwojowe (wykorzystanie odnawialnych zasobów, poszanowanie środowiska naturalnego przez dążenie do jak najmniejszej w niego ingerencji). Ważnym założeniem równoważonego projektowania jest także dobór odpowiednich elementów wykończeniowych, które powinien cechować umiejętny i ekologiczny design. W ostatnich latach w Polsce na znaczeniu zyskują tego typu zrównoważone, ekologiczne rozwiązania, „zielone” budownictwo i projekty mixed-use, które powoli zaczynają pełnić funkcję miastotwórczą.

Katalog produktów

 do_gory
Witaj!
Czy chcesz, żebyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo?

TAK!